Zgłaszanie obiektów na aukcje

Zgłaszanie obiektów na aukcje

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem obiektu na aukcję, prosimy o kontakt z naszym Domem Aukcyjnym.

Weryfikację wstępną przeprowadzamy na podstawie fotografii i opisu:
Zdjęcia: wyraźne z uwzględnieniem sygnatury.
Opis: zawiera podstawowe dane o obiekcie (wymiary, materiał, technika, autor - o ile istnieje możliwość identyfikacji, wszelkie dodatkowe informacje - podpisy, naklejki, stan).

*

Po wstępnej weryfikacji należy dostarczyć obiekt do Domu Aukcyjnego w celu dokładnej oceny. Nasi Rzeczoznawcy wchodzący w skład Komisji Ocen i Wycen zakwalifikują je do sprzedaży aukcyjnej lub galeryjnej. Komisja dokonuje także ostatecznej wyceny obiektu (jeśli obiekt przekazywany jest do sprzedaży aukcyjnej lub komisowej wycena jest bezpłatna). Decyzję o sprzedaży podejmuje Klient na podstawie wyżej wymienionych informacji.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyjazdu naszego Rzeczoznawcy pod wskazany adres celem oszacowania obiektów oraz zawarcia umowy.

*

Warunki sprzedaży są określone w Umowie, która zostanie z Państwem zawarta (Umowa aukcyjna lub Umowa sprzedaży komisowej).
Przedmioty zakwalifikowane do sprzedaży aukcyjnej publikowane są w katalogu aukcyjnym, na stronie internetowej naszego Domu Aukcyjnego oraz na portalach związanych ze sztuką.

*

Po sprzedaży obiektu następuje wypłata należności zgodnie z zawarta Umową oraz na ustalonych z Państwem zasadach (przelew, gotówka).
W przypadku gdy przedmiot nie znajdzie nabywcy podczas aukcji istnieje możliwość pozostawienia go do sprzedaży komisowej.
W razie jakichkolwiek niejasności i pytań nasi Antykwariusze służą Państwu pomocą.