Rzeczoznawcy

Rzeczoznawcy

Rzeczoznawcy DESY przygotowują wyceny pisemne w celach:
- ubezpieczenia dzieł sztuki
- podziałów spadkowych
- sprzedaży
- wywozu dzieł sztuki
- opracowania kart 'object ID' służących do identyfikacji dzieł sztuki

I. Koszt wyceny na piśmie jest zależny od wartości towaru.
Opłata za wycenę wynosi:
do 10.000 zł - 3 % od wartości + VAT
od 10.000 zł do 30.000 zł - 2% + VAT
od 30.000 zł do 50.000 zł - 1% + VAT

Opłata za wycenę wywozową wynosi:
do 10.000 zł - 5% od wartości + VAT
od 10.000 zł do 30.000 zł - 3% od wartości + VAT
od 30.000 zł do 50.000 zł - 1% od wartości + VAT

II. W przypadkach szczególnych tj. wysoka wartość przedmiotu (powyżej 50.000 zł) lub wysokie koszty ekspertyzy, opłata za wycenę może być ustalana indywidualnie w drodze negocjacji.
III. Opłata za wycenę nie może być niższa niż 100 zł + VAT
IV. W przypadku konsultacji (ocena i orientacyjna wartość) opłata wynosi 100 zł + VAT
V. W przypadku wyceny w domu klienta pobiera się dodatkową opłatę za dojazd - nie mniej niż 50 zł.
VI. W przypadku przedmiotów przyjmowanych do sprzedaży aukcyjnej lub komisowej nie pobiera się opłaty za wycenę.

Nr konta: 73 1240 4533 1111 0000 5430 6996