DESA

Wystawa prac Bogumiły Zbirożanki Malec

Wystawa czynna do 30 stycznia 2021 roku

Bogumiła Zbirożanka Malec
(ur. 28 maja 1913 w Częstochowie, zm. 24 stycznia 1987 w Częstochowie)

Polska awangardzistka, malarka i autorka wierszy.
W latach 1934-1937 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Władysława Jarockiego, gdzie poznała, m.in. Tadeusza Kantora, Henryka Wicinskiego, Saszę Blondera, Leopolda Lewickiego, Jonasza Sterna oraz Józefa Jaremę i Marię Jaremiankę.
Następnie przeniosła się na Warszawską Akademię Sztuk Pięknych, którą ukończyła w roku 1939. W latach 30. XX w. była związana z ruchem KPP, później z PZPR, z którego wystąpiła. Brała udział w powstaniu warszawskim. Z końcem 1944 r. w Częstochowie pomogła ukryć się Ernie Rosenstein, malarce żydowskiego pochodzenia.
Po studiach wróciła do Częstochowy, gdzie po II wojnie światowej aktywnie uczestniczyła w życiu lokalnego środowiska artystycznego, m.in. współtworząc Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków i Szkołę Sztuk Pięknych, która obecnie funkcjonuje, jako Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego.
Twórczość artystyczną Bogumiły Zbirożanki Malec należy zaliczyć do szerokiego nurtu polskiej "nowoczesności" niezależnej od wpływów komercji, sztampy, z wielką aktywnością w latach powojennego modernizmu, określaną jako "bezprzedmiotową" na rzecz abstrakcji i surrealizmu z zaprzeczeniem realizmu. W latach 50. organizowała "kino-formy" - pokazy łączone z własną poezją czytaną w trakcie pokazu. Brała czynny udział w wystawach miejskich i regionalnych ZPAP; w lokalnym środowisku jako jedna z nielicznych reprezentowała nurt malarstwa abstrakcyjnego i metaforycznego.

J. Piwowarski, J. Mróz, Bogumiła Zbirożanka Malec (1913-1987), Częstochowa, 2017.

Miejsce wystawy

Kraków, ul. Floriańska 13, Pałac Kmitów
18 stycznia 2021 - 30 stycznia 2021

Bogumiła MALEC

Ptaki


Cena: 2 500 zł

Bogumiła MALEC

Życie


Cena: 2 500 zł

Bogumiła MALEC

Anioł


Cena: 2 500 zł

Bogumiła MALEC

Ptaki


Cena: 2 500 zł
CINOA logo
SAMP logo

Kalendarium aukcji

Aukcja 191 - Malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,ul. Floriańska 13 I p,Kraków
20 marca 2021, godz. 16.00

Aukcja 192 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,ul. Floriańska 13 I p,Kraków
10 kwietnia 2021, godz. 12:00

Aukcja 193 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne
Salon DESA, Katowice, ul. Mariacka 5
22 maja 2021, godz. 16.00