DESA

Alina Sibera - Malarstwo

Wystawa będzie czynna od 4 marca bież±cego roku w częstochowskim salonie DESY aleja NMP 40/42. Wszystkie obiekty s± do sprzedaży. W czasie trwania wystawy zbierane s± oferty zakupu.

Alina SIBERA - Studia ukończyła w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskała w 1977 r. Jest autork± wielu wystaw indywidualnych i uczestniczk± wystaw zbiorowych w kraju i za granic± m.in. w Niemczech, Holandii, Włoszech i Rosji. Bierze udział w wielu plenerach malarskich i wystawach poplenenerowych. Uprawia malarstwo i projektowanie graficzne. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, ZPAP we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy. Uczestniczka Ogólnopolskiego Biennale Pasteli, Triennale z Martw± Natur± oraz Europastel w Albie (Włochy) i Petersburgu (Rosja).

Exhibition place

Salon DESA, Częstochowa, aleja NMP 40/42
4 Marz 2019 - 6 April 2019

Alina SIBERA

Przed burz±


Price: 10 000 pln

Alina SIBERA

Oleńka


Price: 4 500 pln
CINOA logo
SAMP logo

Upcoming Auctions

Aukcja MS17 - Młoda Sztuka
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
25 May 2019, godz. 16.00

Aukcja 178 - Malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
8 June 2019, godz. 16.00