DESA

Auction 65 - Malarstwo, rysunek, rzemiosło artystyczne, grafika

Katowice, ul. Mariacka 10, godz. 16.00
14 October 2006, godz.

VIEWINGRESULTS Upcoming Auctions
Lot no. 100

Edward HARTWIG

"U wodopoju", 1928


Edward HARTWIG  

"U wodopoju", 1928 
 

fotografia czarno-biała, papier, 27,3 x 33,3 cm; sygn. l.d.: E .Hartwig; na odwrocie piecz±tka ZAIKS z nazwiskiem i adresem artysty i napis długopisem:

Edward HARTWIG (1909-2003)  

Wybitny polski fotograf, uczeń Rudolfa Koppitza w wiedeńskim Instytucie Graficznym (1933-35). Z fotografi± zetkn±ł się w atelier fotograficznym prowadzonym przez ojca, najpierw w Moskwie, a następnie w Lublinie, gdzie mieszkał do wojny. W Lublinie w 1929 miała miejsce jego pierwsza indywidualna wystawa fotografii. Lata 1944-46 spędził w radzieckim łagrze. Po wojnie mieszkał w Warszawie. Uprawiał głównie fotografię pejzażow±, wykonywał portrety i fotografię teatraln±, z która zwi±zany był zawodowo. Wydał kilka albumów fotograficznych. W opublikowanym w 1955 albumie "Ziemia rodzinna" zaprezentował m.in. swoje przedwojenne fotografie, inspirowane impresjonizmem. Największe uznanie przyniósł mu wydany w 1960 album "Fotografika", poza tym wydał m. in. albumy o Krakowie, Lublinie, Kazimierzu Dolnym. Miał liczne wystawy indywidualne w kraju i za granic±, jest jednym z założycieli ZPAF.

6 200 pln  

Price realized
 

  • Auction place:
    14 October 2006,
    Katowice, ul. Mariacka 10, godz. 16.00

Upcoming Auctions

Aukcja 179 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne
Katowice,  Regionalny Instytut Kultury, ul. Teatralna 4
19 October 2019, godz. 16.00

Aukcja 180 - Malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
26 October 2019, godz. 16.00

Aukcja 181 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
16 November 2019, godz. 12.00