DESA

Auction 65 - Malarstwo, rysunek, rzemiosło artystyczne, grafika

Katowice, ul. Mariacka 10, godz. 16.00
14 October 2006, godz.

VIEWINGRESULTS Upcoming Auctions
Lot no. 50

Bronisława RYCHTER-JANOWSKA

"Zima", 1943


Bronisława RYCHTER-JANOWSKA  

"Zima", 1943 
 

akwarela, papier, 18,5 x 25,5 cm; sygn. ¶r.d.: B. Rychter- Janowska 1943

Bronisława RYCHTER-JANOWSKA (1868-1953)  

Malarka, kształciła się w akademii monachijskiej, gdzie wyjechała w 1886 roku, naukę kontynuowała w akademii florenckiej, a także w Krakowie u Jana Stanisławskiego. W latach 1909-1910 prowadziła szkołę malarstwa i teatr amatorski w Starym S±czu. Mieszkała przez pewien czas we Włoszech. Z tego okresu pochodz± liczne obrazy przedstawiaj±ce tamtejsze widoki i zabytki. Podróżowała do Francji, Hiszpanii, Grecji, Turcji oraz Afryki Północnej, sk±d także przywoziła inspiracje twórcze. Malowała pejzaże, martwe natury, portrety, zwłaszcza osób zwi±zanych ze ¶wiatem teatru, gdzie miała licznych znajomych. Znana jest z przedstawień widoków typowych dworów polskich z kolumnowymi gankami oraz ich stylowych, urz±dzonych antykami wnętrz, pod względem formatów i tekturowego podobrazia wzorowanych na pracach mistrza pejzażu Jana Stanisławskiego. Regularnie wystawiała swoje prace w TPSP w Krakowie, w galeriach warszawskich, lwowskich, uczestniczyła w wystawach w Londynie, Pradze, Rzymie, Bufallo. Obecnie jej obrazy znajduj± się w zbiorach muzeów narodowych i w zbiorach prywatnych.

2 000 pln  

Price realized
 

  • Auction place:
    14 October 2006,
    Katowice, ul. Mariacka 10, godz. 16.00

Upcoming Auctions

Aukcja 179 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne
Katowice,  Regionalny Instytut Kultury, ul. Teatralna 4
19 October 2019, godz. 16.00

Aukcja 180 - Malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
26 October 2019, godz. 16.00

Aukcja 181 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
16 November 2019, godz. 12.00