DESA

Auction 69 - Malarstwo, rysunek, rzemiosło artystyczne, grafika

Katowice, ul. Mariacka 10, godz. 16.00
24 Marz 2007, godz.

VIEWINGRESULTS Upcoming Auctions
Lot no. 1

Bronisława RYCHTER-JANOWSKA

"Jesienny dworek"


Bronisława RYCHTER-JANOWSKA  

"Jesienny dworek" 
 

olej, tektura, 34,5 x 50 cm; sygn. p.d.: B. Rychter-Janowska

Bronisława RYCHTER-JANOWSKA (1868-1953)  

Malarka, kształciła się w akademii monachijskiej, gdzie wyjechała w 1886 roku, naukę kontynuowała w akademii florenckiej, a także w Krakowie u Jana Stanisławskiego. W latach 1909-1910 prowadziła szkołę malarstwa i teatr amatorski w Starym S±czu. Mieszkała przez pewien czas we Włoszech. Z tego okresu pochodz± liczne obrazy przedstawiaj±ce tamtejsze widoki i zabytki. Podróżowała do Francji, Hiszpanii, Grecji, Turcji oraz Afryki Północnej, sk±d także przywoziła inspiracje twórcze. Malowała pejzaże, martwe natury, portrety, zwłaszcza osób zwi±zanych ze ¶wiatem teatru, gdzie miała licznych znajomych. Znana jest z przedstawień widoków typowych dworów polskich z kolumnowymi gankami oraz ich stylowych, urz±dzonych antykami wnętrz, pod względem formatów i tekturowego podobrazia wzorowanych na pracach mistrza pejzażu Jana Stanisławskiego. Regularnie wystawiała swoje prace w TPSP w Krakowie, w galeriach warszawskich, lwowskich, uczestniczyła w wystawach w Londynie, Pradze, Rzymie, Bufallo. Obecnie jej obrazy znajduj± się w zbiorach muzeów narodowych i w zbiorach prywatnych.

8 200 pln  

Price realized
 

  • Auction place:
    24 Marz 2007,
    Katowice, ul. Mariacka 10, godz. 16.00

Upcoming Auctions

Aukcja 177 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne
Katowice, Galeria BWA, al. Korfantego 6
11 May 2019, godz. 16.00

Aukcja MS17 - Młoda Sztuka
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
25 May 2019, godz. 16.00