DESA

Auction 143 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

Galeria Miasta Ogrodów, Katowice, ul. Stanisława 4
9 May 2015, godz. 16.00

VIEWINGRESULTS Upcoming Auctions
Lot no. 32

Wincenty BAŁYS

Martwa natura z jabłkami, 1937


Wincenty BAŁYS  

Martwa natura z jabłkami, 1937 
 

olej, sklejka, 49 x 60,5 cm,
sygn. l.d.: W. Bałys / 1937.

Wincenty BAŁYS (1906-1939)  

RzeĽbiarz i malarz, urodzony w Tomicach w powiecie wadowickim. Do szkoły uczęszczał w Wadowicach, gdzie wraz z rodzicami zamieszkał niedługo po urodzeniu. W latach 1927-1932 studiował w krakowskiej ASP w pracowni K. Laszczki i K. Dunikowskiego. Po studiach wrócił do Wadowic i otworzył własn± pracownię. W latach 1933-1937 wystawiał z grup± Czartak, swoje prace pokazywał również w krakowskim TPSP i go¶cinnie na wystawie Cechu Artystów Plastyków Jednoróg. Artysta przyjaĽnił się z Emilem Zegadłowiczem, w muzeum pisarza w Gorzeniu Górnym znajduj± się prace rzeĽbiarskie Bałysa, m. in. portret Zegadłowicza, a także obrazy i szkice – pejzaże, portrety. W latach międzywojennych artysta przyjaĽnił się z młodym Karolem Wojtył±, wpływaj±c znacz±co na wrażliwo¶ć estetyczn± przyszłego papieża. Zaraz po wybuchu 2. wojny Bałys organizuje grupę konspiracyjn±, aresztowany i wywieziony do Krakowa, zostaje rozstrzelany 22 grudnia 1939. Dzieł artysty pozostało niewiele, pracownia została zniszczona. Poza wspomnianym muzeum Zegadłowicza, prace Bałysa przechowywane s± w Zbiorach Historycznych Ziemi Wadowickiej (obecnie Muzeum Miejskie) oraz w prywatnych kolekcjach. (Ľródło: www.tomice.pl; www.janpawel2.pl/centrumjp2/115-prezentacja-ksiki-nieznany-przyjaciel-karola-wojtyy).

6 000 pln  

Current bid
 

  • Auction place:
    9 May 2015, 16.00
    Galeria Miasta Ogrodów, Katowice, ul. Stanisława 4

Upcoming Auctions

Aukcja MS17 - Młoda Sztuka
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
25 May 2019, godz. 16.00

Aukcja 178 - Malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
8 June 2019, godz. 16.00