DESA

Auction 101 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

Katowice, BWA Al. Korfantego 6
23 October 2010, godz. 16.00

VIEWINGRESULTS Upcoming Auctions
Lot no. 29

Fryderyk Antoni HAYDER

"Pieta", 1957


Fryderyk Antoni HAYDER  

"Pieta", 1957 
 

gwasz, karton, 70,5 x 50 cm; sygn. p.g.: F. Hayder 1957

Fryderyk Antoni HAYDER (1905-1990)  

Malarz, rysownik, muzealnik. Kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem Mehoffera, Dunikowskiego i Wojnarskiego. Do 1935 mieszkał w Krakowie, sk±d przeniósł się do Warszawy. W czasie powstania warszawskiego spłonęło mieszkanie artysty wraz z pracowni±. Po wojnie zwi±zał się z Gliwicami. Przedwojenna twórczo¶ć artysty nawi±zuje do osi±gnięć polskiego koloryzmu, lata powojenne to inspiracje Cezannem i postkubizmem Picassa i Braque`a.

4 700 pln  

Price realized
 

  • Auction place:
    23 October 2010, 16.00
    Katowice, BWA Al. Korfantego 6

Upcoming Auctions

Aukcja MS17 - Młoda Sztuka
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
25 May 2019, godz. 16.00

Aukcja 178 - Malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne
Dom Aukcyjny DESA, Pałac Kmitów,
ul. Floriańska 13 I p,
Kraków
8 June 2019, godz. 16.00