DESA logo
"Jedynie 'DESA' to solidna i pożyteczna firma"
fragment z listu Józefa Gielniaka do Jerzego Panka
Sygn. rps. BN III 10577 k. 78/79
NEWSLETTER

O nas

O nas
 
Salony
 
Rzeczoznawcy
 
Wyceny
 
Partnerzy
 
Katalogi aukcyjne
 
Kontakt
 
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o. o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.
Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwalifikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki.

DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie.
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników m. in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami krajowymi i zagranicznymi.

Firma DESA uczestniczy w programie 'Leonardo da Vinci', utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o. o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

Zarząd DESY mieści się w Krakowie, ul. Floriańska 13, tel. +48 12 422 27 06 faks +48 12 422 98 91
Prezes: mgr Małgorzata Lalowicz
V-ce prezes: mgr Jerzy Majewski
 
 
Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesansowych m. in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe I p., fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz I p., stropy belkowe i kominki II p. a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże.
Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.
 
Desa - Dzieła Sztuki i Antyki Sp.z o.o
ul.Floriańska 13, 31-019 Kraków,
NIP: 676-11-89-586
REGON: 351073317

Zarejestrowano pod KRS 0000026393
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Kapitał zakładowy 1.111.000 PLN wpłacono w całości.(c) DESA 2016