DESA

Asystent-Antykwariusz w Salonie Dzie Sztuki i Antyk體 w Cz阺tochowie

DESA Dzie砤 Sztuki i Antyki Spó砶a z o.o. w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent-Antykwariusz w Salonie Dzie Sztuki i Antyków w Cz阺tochowie AL.NMP 40/42

Do obowi眤ków osoby zatrudnionej nale縠 b阣zie sprzeda dzie sztuki oraz udzielanie fachowej informacji na temat oferowanych dzie sztuki, opieka nad stron internetow i mediami spo砮czno禼iowymi, opracowywanie merytoryczne dzie sztuki oferowanych do sprzeda縴.

Wymagamy umiej阾no禼i obs硊gi komputera oraz wykszta砪enia wy縮zego.
Preferowany kierunek: historia sztuki lub kierunki plastyczne.
Praca wykonywana b阣zie na pó etatu w cz阺tochowskim salonie DESY.

Osoby zainteresowane prosimy o przes砤nie CV na adres: czestochowa@desa.art.pl W przes砤nych dokumentach prosimy zawrze klauzul: "Wyra縜m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb阣nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2002 r. nr 101,poz.926 z pó糿. zm.)".

Aukcja - M硂da Sztuka

Aukcja - M硂da Sztuka
Dom Aukcyjny DESA, Pa砤c Kmitów,
ul. Floria駍ka 13 I p, Kraków
 

26 maja 2018, godz. 16.00
 

Licytowa mo縩a osobi禼ie, telefonicznie oraz on-line poprzez serwisy: OneBid.pl oraz Auxioner.com


 

 

Aukcja MS15 - M硂da Sztuka

 

Aukcja 169 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemios硂 artystyczne

Katowice, Galeria BWA, al. Korfantego 6
12 maja 2018, godz. 16.00

 [ katalog *.pdf ]

 

Aukcja 168 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia

Dom Aukcyjny DESA, Pa砤c Kmitów, ul. Floria駍ka 13 I p, Kraków
7 kwietnia 2018, godz. 12.00
 

[ lista wynikowa ]

 

 

Aukcje DESA w 2018 roku!

Aukcja 170 - Malarstwo, grafika, rzemios硂 artystyczne
Dom Aukcyjny DESA, Pa砤c Kmitów, ul. Floria駍ka 13 I p, Kraków
9 czerwca 2018, godz. 16.00

Obiekty na aukcj zbieramy do 12 maja 2018 roku!

Aukcja rzemios砤 artystycznego
Dom Aukcyjny DESA, Pa砤c Kmitów, ul. Floria駍ka 13 I p, Kraków

Przyjmujemy obiekty na aukcj!

Katalogi z wystaw

Polecamy zakup drukowanych katalogów z wystaw organizowanych przez Des.

W sprawie zakupu prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 12 422 19 66.

CINOA logo
SAMP logo

Upcoming Auctions

Aukcja MS15 - M硂da Sztuka
Dom Aukcyjny DESA, Pa砤c Kmit體, ul. Floria駍ka 13 I p, Krak體
26 May 2018, godz. 16.00

Aukcja 170 - Malarstwo, grafika, rzemios硂 artystyczne
Dom Aukcyjny DESA, Pa砤c Kmit體, ul. Floria駍ka 13 I p, Krak體
9 June 2018, godz. 16.00